View Legends

Tumkur To Ankola

-- Total Trip (2) -- Journey Date: 27-02-2021
21U : Bangalore to Goa - NON AC SLEEPER - 1
Via
2+1 A/C Sleeper Individual LED 30
Non AC / Sleeper
900 / 900
1000 / 1000
10
22U : Bangalore to Goa - NON AC SLEEPER - 2
Via
NON AC SLEEPER 30
Non AC / Sleeper
900 / 900
1000 / 1000
12
progressbar